Haal meer uit je lessen met creativiteit!

Combineer creatieve vakken met al je andere vakken

Een overvol rooster

Als leerkracht heb je het druk zat. Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, verkeer, vergaderingen, oudergesprekken, handelingsplannen en zo kan ik nog even doorgaan.


Ik ben Thijs Ruardi, oprichter van Meester in Kunst. Toen ik zelf nog voor de klas stond, had ik meestal een overvol rooster. Daardoor had ik soms de grootste moeite om aan de creatieve vakken toe te komen. Eeuwig zonde! Want de creativiteit van de leerlingen is zo ongelooflijk belangrijk.


Pas later, toen ik naar de theaterschool ging, zag ik hoe groot de overlap is tussen drama en vakken als taal, rekenen en geschiedenis. En hoe makkelijk drama te combineren is met andere vakken.

Wat zonde dat ik me dat niet eerder had gerealiseerd! Dat had me heel wat tijd bespaard. Bovendien had dat mijn lessen veel leuker en betekenisvoller gemaakt.

Vol inzetten op creativiteit

Het is dan ook geen wonder dat binnen ons team één van de belangrijkste speerpunten is: Creatieve vakken combineren met andere vakken. Niet alleen drama, maar alle creatieve vakken. In het onderwijs draait het soms te veel om cijfers. Daar moet verandering in komen. Gelukkig zijn steeds meer scholen en leerkrachten dat met ons eens. We moeten vol inzetten op creativiteit. Niet alleen omdat het leuk is, maar het is broodnodig! 

Verschillende leerstijlen

Door het inzetten van creatieve materialen en technieken bij andere vakken, kom je tegemoet aan de verschillende behoeftes van kinderen. Sommige kinderen zijn echte beelddenkers. Het inzetten van bijvoorbeeld klei bij rekenen en taal, kan voor deze kinderen een verademing zijn.
Er zijn kinderen die het prettig vinden met hun handen te werken of fysiek bezig te zijn. Door drama-opdrachten te gebruiken tijdens de geschiedenisles of muziek te laten maken om tafels te automatiseren, kom je tegemoet aan die behoefte.

En wat te denken van kinderen die heel creatief zijn, maar niet zo talig? In ons talige onderwijssysteem komen deze kinderen niet altijd goed uit de verf. Maar als zij hun creatieve talenten kunnen inzetten bij andere vakken, zouden zij zomaar eens kunnen uitblinken.

Plezier en betekenis

Natuurlijk is het inzetten van creativiteit bij andere vakken ook ontzettend leuk voor de kinderen. De kinderen ervaren meer plezier tijdens de lessen en zijn daardoor gemotiveerder.


Maar lessen worden niet alleen leuker door het inzetten van creativiteit, ze krijgen ook veel meer betekenis. Welke les zou je beter onthouden? Die geschiedenisles waar je vragen moest maken over een tekst, of die les waarbij je een eigen scène mocht verzinnen over het leven van een Romeinse slaaf?


Activeer je hele brein

Wist je dat het inzetten van creativiteit ongelooflijk belangrijk is voor het brein?
In het huidige onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen van de linkerhersenhelft. (logica, woorden en taal, strategieën en analyse) De creatieve rechterhersenhelft lijken we een beetje te vergeten.


Moet je je dan vanaf nu in al je onderwijs richten op het ontwikkelen van de rechterhersenhelft?

Zeker niet! Zoals met zoveel ligt de waarheid in het midden.

 

De ware magie zit ‘m in het combineren van beide hersenhelften.

Wanneer we tijdens onze lessen beide helften van het brein weten te activeren (door creativiteit in te zetten bij andere vakken), leren kinderen beter!

Er liggen heel veel kansen om creativiteit in te zetten bij andere vakken. Kinderen vinden het ontzettend leuk. Ze zijn daardoor veel gemotiveerder en ze leren beter. Dat wil jij toch ook?

Online cursus: Beter leren door te combineren

We hebben een online cursus ontwikkeld waarmee je creatieve opdrachten en materialen eenvoudig inzet in al je lessen. Concreet, inspirerend en direct toe te passen in de klas.


Dit is de ideale cursus voor iedere leerkracht die de creativiteit van zijn leerlingen belangrijk vindt en meer uit zijn onderwijs wil halen.

Ja. dat wil ik!

Wat vind je in deze cursus?

Klei als krachtig leermiddel

Ontdek hoe waardevol klei is voor leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen.

Beter leren door te tekenen

Beeldende opdrachten laat kinderen beter kijken. Zo haal je veel meer uit je lessen natuur en aardrijkskunde.

Beleef het met drama

Hoe zet je spel en expressie in bij vakken als taal, rekenen en geschiedenis?

Muziek & programmeren

Zet met je eerste klas de eerste stappen in de wereld van programmeren door middel van muziek.

Creatief denken & ontwerpen

Zet de creativiteit van jouw leerlingen maximaal aan, door ze de slimste oplossingen en uitvindingen te laten verzinnen.

Muziek van woorden & cijfers

Muziek is onlosmakelijk verbonden met rekenen en taal. Hoe maak je hier volop gebruik van in je lessen?


Extra voordelen van de cursus

 • Combineer de creatieve vakken met al je andere vakken
 • Vergroot de betrokkenheid van jouw leerlingen
 • Rekenen automatiseren door middel van drama en muziek
 • Ontwikkel de woordenschat met drama-oefeningen
 • Laat leerlingen de geschiedenis beleven met drama
 • Combineer muziek en techniek 
 • Speel beter in op de behoeftes van beeldenkers in jouw klas
 • Meer ruimte voor creatieve ontwikkeling tijdens al jouw lessen
 • Activeer het hele brein en leer beter! 
 • Meer dan 80 opdrachten, direct uit te voeren in de klas
 • Te volgen waar en wanneer je maar wilt
 • Voor leerkrachten van groep 1 t/m 8
€ 77,-

Ontvang de cursus: Beter leren door te combineren